Nettbutikk

Stå støtt i deg selv 

med en god porsjon livsglede

Modul 1: Din grunnplattform

Du vil jobbe gjennom dine verdier og hvordan du kan sørge for å prioritere mer av det som er viktig for deg i ditt liv. Det som er med å påvirke din adferd, din kommunikasjon og dine valg. Det som får deg til å stå støtt i deg selv og i alle dine ulike roller privat og profesjonelt.

Du vil jobbe deg gjennom små og store drømmer og bli mer klar på hvordan du kan få disse oppfylt gjennom tydelige mål. Du blir bevisst på det som får deg motivert og hvordan du kan bli en bedre motivator for deg selv og andre.

Modul 2: Din identitet 

I denne delen skal du bli mer bevisst på hvem du er for deg selv og menneskene du har rundt deg. 

Du skal bli tydeligere i din identitet og forsterke den gjennom dine styrker. Få frem mer av det unike ved deg. Dette vil være med å påvirke din trygghet og det du utstråler til dine omgivelser gjennom ditt kroppsspråk og din kommunikasjon.

Modul 3: Dine roller

Du blir mer bevisst alle dine ulike roller. Hva du forventer av deg selv og hvordan du ønsker å fremstå tydeligere og tryggere i den enkelte rollen for å få frem mer av dine kvaliteter. 

Du vil være mer klar på hvilke roller du ønsker å bruke mer tid i og hvilke du ønsker å fase ut eller styre mer unna.

Modul 4: Tilstandstyring

I modul 4 skal du bli mer oppmerksom på egen tilstand og hvordan du ved enkle grep kan styre den mer bevisst. Du vil bli mer klar på hvilken tilstand som får deg til å prestere bedre i dine ulike roller og hvordan du kan håndtere press og stressede situasjoner på en bedre måte for deg selv og menneskene du har rundt deg.

Modul 5: Små grep hver dag

Du vil fokusere på de små grep og justeringer du kan gjøre hver dag for å prioritere riktig for deg. Du går inn på spesifikke områder som vil ha stor påvirkning på hvordan du har det privat og profesjonelt.


Modul 6: Holdninger

I siste modul skal du gjennom dine mentale holdninger. Du vil også få tips om hvilke 4 gode holdninger du kan integrere som er med å påvirke din personlige utvikling. Du vil jobbe med å bli mer bevisst hvordan du kan styre din indre dialog til å bli mer ressursbyggende for deg. 

Du vil også få konkrete tips til hvordan du kan få en bedre fysiske holdning som igjen er med å påvirke din indre dialog og din fremtoning.