Eksklusivt online kurs for bedrift

8 ukers nettbasert kursprogram for din bedrift

6 steg for å stå støtt i deg selv og dine prestasjoner

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 21.10.37

Du vil motta 6 moduler med video basert kurs fordelt på 8 uker med mange spennende refleksjonsoppgaver.

Ved 15 deltakere eller flere fra samme bedrift, vil Therese Cleve-Stiansen komme og "kick starte" kurset, følge opp via mail underveis, og komme tilbake for å oppsummere og se veien videre med bruk av all den nye kunnskapen.

Om ønskelig kan hver enkelt følges opp med coaching pr telefon for ekstra effekt. Dette kommer i tillegg.

                                                    

 

Hvorfor skal vi som bedrift investere i dette?

 • Liten kostnad og stor verdi.
 • Sparer på at de ansatte ikke tas ut av jobb for å gå på ett til flere dagers kurs.
 • Kurset kan tas når og hvor du måtte ønske, som gjør at den enkelte er 100% tilstede og får maks utbytte av kurset.
 • Mye innhold og refleksjon som hver enkelt vil ha glede av privat og på jobb.
 • Selvrefleksjon og bevisstgjøring innen områder som påvirker oss som mennesker og hvorfor vi responderer som vi gjør. Du blir blant annet bevisst:
  • Hvordan du kommuniserer på grunnlag av dine verdier, holdninger og din tilstand. 
  • Hvordan du kan ta styring over egen tilstand og i større grad velge hvordan du forholder deg til ulike situasjoner du kommer opp i.
  • Hvordan du vil ha mer fokus på å se dine og andres styrker og bruke de mer ressursfullt.
  • Hvordan du blir tydeligere i din identitet med en større bevissthet i den enkelte rollen du trer inn i.
 • Dere vil få en felles plattform å samhandle på gjennom verdier og grunnleggende holdninger.
 • Dere vil se felles muligheter fremfor begrensninger.
 • Dere vil bli mer bevisst på hvordan dere kan bruke den enkeltes styrker på en mer ressursfull måte som igjen vil skape mer glede og mestring.
 • Dere blir mer bevisst på å stoppe opp og reflektere over det som ikke går som ønsket og justere dere for å prøve på nytt. 

Kurset strekker seg over 8 uker som gjør at du jobber bevisst og ubevisst med de ulike temaene over tid.

Hvordan forsterke effekten av kurset ? 

 • Ledere/mellomledere tar ansvar for å følge opp og motivere sin gruppe. Det kan eksempelvis være gjennom et teammøte etter hver modul. Tema: «Hvordan kan vi benytte de samme verktøyene som vi har jobbet gjennom i den enkelte modul, inn   i våre roller og prestasjoner på jobb?»
 • Dere kan i mye større grad få hver enkelt til å yte sitt beste på jobb ved at dere har fokus på å møte den enkeltes verdier, sørge for at de benytter sine styrker på en mer ressursfull måte og som gir mestring og glede. 
 • Når hver enkelt blir mer bevisst på sine styrker vil det også være verdifullt å dele i plenum. Hvordan kan en lære mer av sine kollegaer samt benytte egne kvaliteter for å sette sitt preg og brennende engasjement på prestasjonen? 
 • Lederne, mellomlederne og den enkelte medarbeider kan coaches pr telefon av kursleder og coach Therese Cleve-Stiansen.
 • Ekstra samling etter 3, 6, 9 og 12 måneder.

Skjermbilde 2016-02-16 kl. 15.47.05

Ved 15 deltakere eller flere fra samme bedrift, vil Therese Cleve-Stiansen komme og "kick starte" kurset, følger opp via mail underveis, og komme tilbake for å oppsummere og se veien videre med bruk av all den nye kunnskapen.

Eventuell reise, kost og losji tilkommer.

Om ønskelig kan hver enkelt følges opp med coaching pr telefon for ekstra effekt. Dette kommer i tillegg.

TA KONTAKT PÅ MOBIL: 92423502

ELLER 

SEND EN MAIL: therese@movimenti.no